Psyykkinen valmennus urheilijoille ja joukkueille

Psyykkinen valmennus urheilijoille ja joukkueille

Psyykkisessä yksilö- tai joukkuevalmennuksessa pureudutaan kokonaisvaltaisesti yksilön tai joukkueen nykytilanteeseen, itsetuntemukseen ja tavoitteisiin ja selvitetään mitkä seikat vaikuttavat suoritusten ailahtelevuuteen, motivaatioon tai keskittymiseen ja kuinka näitä seikkoja voitaisiin kohentaa.

Psyykkisen valmentajan koulutuksen lisäksi oma ammatti- ja joukkueurheilutaustani auttaa niiden tilanteiden tunnistamisessa, joissa yksilö tai joukkue ei toimi optimaalisesti tai toimii jopa itselleen vahingollisesti. Valmennuksessa nämä tilanteet avataan, käsitellään ja ratkaistaan siten, että ne kääntyvät voimavaraksi.

Joukkueita valmentaessani toimintatapaani kuuluu liittyä hetkeksi joukkueeseen, jolloin pystyn tarkkailemaan toimintamalleja, sisäistä dynamiikkaa ja yksilöitä. Tämän jälkeen joukkueen kanssa yhdessä määritellään seikat, joita valmennuksella pyritään parantamaan sekä tavoitteet, jotka ratkaisukeskeisen psyykkisen valmennuksen avulla halutaan saavuttaa.