Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisu-
keskeisyys

Voimavarat ovat niitä taitoja, kykyjä ja opittuja asioita, jotka nousevat esiin ihmisen ratkaistessa pulmallisia tilanteita. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa katse on tulevaisuudessa – menneisyydestä kerätään mukaan ne keinot ja taidot, joita voidaan käyttää apuna uusien tavoitteiden saavuttamisessa.

Ihmisen vahvoja puolia tuetaan myönteisyyden, luovuuden ja huumorin keinoin, ja nämä näkökulmat antavatkin usein uusia ratkaisumalleja pulmatilanteisiin. Ihmisen läheiset nähdään voimavaroina ja heidän tukeaan käytetään pulmien ratkaisussa. Palautetta annetaan aidosti ja myönteisesti.

Ratkaisukeskeisyys antaa mahdollisuuden keskittyä jo olemassa oleviin positiivisiin asioihin ja niiden vahvistamiseen. Huomio keskitetään pieniin edistysaskeliin matkalla kohti tavoitetta. Vuorovaikutus asiakkaan ja valmentajan välillä on tasaveroista ja arvostavaa. Ihmisen omiin ideoihin ja toimintatapoihin suhtaudutaan kunnioittaen.

Sertifioitu ratkaisukeskeinen valmentaja on saanut IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamien kriteerien mukaisen koulutuksen.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan hyötyjä

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan hyötyjä

  • Vahvistaa toiveikkuutta ja ihmisten uskoa onnistumiseen

  • Varmistaa hyvän yhteistyön

  • Lisää luovuutta ongelmanratkaisussa

  • Käytännöllinen ja myönteinen lähestymistapa

  • Tehokas ajankäytöllisesti ja näin kustannustehokas

  • Edistymisen mittaaminen helppoa esim. asteikolla 1-10