Ratkaisukeskeinen coaching

Ratkaisukeskeinen coach on myönteinen tapa kohdata ihmisiä heidän erilaisissa tilanteissaan.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on asiakaslähtöinen, jossa korostetaan voimavaroja, edistymistä ja toiveikkuutta. Kohtaamisissa keskitytään tavoitteisiin, jotka ihminen on itse asettanut. Ratkaisukeskeinen coach sopii yksilön tilanteiden purkamisen lisäksi ryhmille, työyhteisöille, joukkueille tai vaikka perheelle. Tavoitteet asetetaan ryhmissäkin ryhmän omien tarpeiden mukaisesti.
Voimavarat ovat ihmisen taitoja, kykyjä ja opittuja asioita ratkaistaessa pulmallisia tilanteita. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa katse on tulevaisuuteen, menneisyydestä kerätään hyvät keinot ja taidot, joita voidaan käyttää apuna uusien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ihmisen vahvoja puolia tuetaan myönteisyyden, luovuuden ja huumorin keinoin. Nämä keinot ovat hyviä etsittäessä uusia näkökulmia mahdollisiin pulma tilanteisiin. Ihmisen läheiset nähdään ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa voimavaroina ja heidän tukenaan käytetään pulmien ratkaisuissa. Palautetta annettaan aidosti ja myönteisesti.

Ratkaisukeskeisyyden luonne antaa mahdollisuuden keskittyä jo oleviin positiivisiin asioihin ja niiden vahvistamiseen. Huomio keskitetään pieniin edistysaskeliin liikuttaessa kohti tavoitetta. Vuorovaikutus asiakkaan ja coachin välillä on tasaveroista ja arvostavaa. Ihmisen omiin ideoihin ja toimintatapoihin suhtaudutaan kunnioittaen.

Ratkaisukeskeisen coachingin yhteydessä puhutaan näkökulman kääntämisestä. Asioilla ei ole yhtä oikeaa tapaa selkiytyä. Koko ajan ollaan vuorovaikutuksessa muuhun ympäristöön, ihmisiin, joka antaa tilanteen ratkaisuun monia erilaisia reittejä.

Voimavarat ovat ihmisen taitoja, kykyjä ja opittuja asioita ratkaistaessa pulmallisia tilanteita. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa katse on tulevaisuuteen, menneisyydestä kerätään hyvät keinot ja taidot, joita voidaan käyttää apuna uusien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ihmisen vahvoja puolia tuetaan myönteisyyden, luovuuden ja huumorin keinoin. Nämä keinot ovat hyviä etsittäessä uusia näkökulmia mahdollisiin pulma tilanteisiin. Ihmisen läheinen verkosto ja läheiset ihmiset nähdään ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa voimavaroina ja heidän apua käytetään pulmien ratkaisuissa. Palautetta annettaan aidosti ja myönteisesti.

Ratkaisukeskeisyyden positiivinen luonne antaa mahdollisuuden keskittyä jo oleviin positiivisiin asioihin ja niiden vahvistamiseen. Huomio keskitetään pieniin edistysaskeliin liikuttaessa kohti tavoitetta. Vuorovaikutus on tasaveroista ja arvostavaa. Ihmisen ideoihin ja toimintatapoihin suhtaudutaan kunnioittaen.

Ratkaisukeskeisen coachingin yhteydessä puhutaan näkökulman kääntämisestä. Asioilla ei ole yhtä oikeaa tapaa selkiytyä. Koko ajan ollaan vuorovaikutuksessa muuhun ympäristöön, ihmisiin, joka antaa tilanteen ratkaisuun monia erilaisia reittejä.

”Katse kohti tulevaisuutta ja tavoitteita, aikaisempia tilanteita ja kokemuksia voimavaroina käyttäen”

Miksi ratkaisukeskeinen coach?

Z
vahvistaa toiveikkuutta ja ihmisten uskoa onnistumiseen
Z
varmistaa hyvän yhteistyön
Z
lisää luovuutta ongelmanratkaisussa
Z
käytännöllinen ja myönteinen lähestymistapa
Z
tehokas ajankäytössä ja huomioi kustannustehokkuuden
Z
edistymisen mittaaminen helppoa esim. asteikolla 1-10-
Z
voimaannuttava vaikutus asiakkaisiin ja myös itselle
Z
hyödyntää ihmisten omia voimavaroja
Z
yksinkertaista, muttei yksitoikkoista